HAVSTENSSUND

Havstenssund finns omnämnt redan i de norska kungasagorna från omkring år 1100. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten. I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet; Sunneberget? Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet. I södra delen bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare. Flera områden i Havstenssund är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

 

juni 20, 2016

Midsommarfirande 2016

Midsommarfirande i Havstenssund Dans kring midsommarstången med start kl 15.30 Fika till barnen efter dansen Försäljning av kaffe & bullar. Lotteri till förmån för Sjöräddningen. Välkommen ! Havstenssunds…
april 21, 2016

Hummerfest 2016

Årets Hummerfest 2016 Går av stapeln den 22 oktober kl. 19.00 i Folkets Hus Det blir auktion, lotteri och i år dansar vi till orkestern CONEX. Anmäl er till Henning Havsberg tel:0525-21047 eller 070-5921047. Välkomna önskar styrelsen för Folkets…
mars 01, 2016

Årsmöte Folkets Hus

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE i Havstenssunds Folkets Hus Tid: Lördag 16 april kl. 15:00 Plats: Havstenssunds Folkets Hus 1. Dagordning 2. Årsmötets öppnande, val av ordförande att leda årsmötet 3. Val av sekreterare under mötet 4. Val av två justeringsmän 5. Fråga…
februari 16, 2016

Städdag 2016

OBS VI BYTER DATUM PÅ VÅR GEMENSAMMA STÄDDAGI HAVSTENSSUND 2016 Årets städdag kommer att genomföras lördagen den 23:e april. Container kommer att vara utplacerad vid skolhusplan. Sopsäckarkan hämtas vid Lokalen. Fulla sopsäckar ställs bredvid containern,…
februari 02, 2016

Var så god och sitt....

det Bänkarna på plats Som ni säkert redan upptäckt är det nya bänkar på promenaden runt Tången . Ett stort tack till Lars Inge Ek och Lennart Hjärn som släpat dom på plats. Och Samhällsföreningen vill också rikta ett stort tack till Lennart Hjärn som ha…
september 11, 2015

Swischa mer...

Vi utökar betlaningsmöjligheterna med Swisch Du har nu möjlighet att använda swich till bidrag för spången, betalning för "rampen" och medlemsavgiften Använd vårt Swisch-nummer 123 290 98 02. Detta nr. är kopplat till vårt Företagskonto på Sparbanken Tanum.…

Nyheter Sjöräddningen