HAVSTENSSUND

Havstenssund finns omnämnt redan i de norska kungasagorna från omkring år 1100. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten. I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet; Sunneberget? Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet. I södra delen bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare. Flera områden i Havstenssund är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

 

mars 14, 2017

Städdag 2017

Årets städdag kommer att genomföras söndagen den 16:e april. Container kommer att vara utplacerad på parkeringen vid återvinningen Sopsäckar kan hämtas vid Lokalen. Fulla sopsäckar ställs bredvid containern, dessa kommer senare att hämtas av kommunen.…
mars 14, 2017

Årsmöte 2017

VÄLKOMNA TILL SAMHÄLLSFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2017 Fredag den 14 April 2017 klockan 13.00 Plats: Folkets Hus i Havstenssund Hoppas du har möjlighet att närvara då det är många viktiga punkter att ta ställning till..... Kallelse till Årsmöten Tid: Fredag den 14…
februari 28, 2017

Nytt År och nya spännande projekt

Vill du vara med och sponsra ett aktivt samhälle, då är det dags att betala in medlemsavgiften för 2017. Några projekt vi just nu arbetar med är att rädda Norra Magasinet, Försköna Hamnplanen, Minneslund vi kapellet och myckt mer. Boka in i din kalender…
januari 31, 2017

Kvällskafé i Havstenssunds Folkets Hus Våren 2017

Fredag 31 mars kl. 19.00 Tre glada ”Ador” En hyllning och en musikalisk presentation om Göteborgs kända Ador genom tiderna.Christina Stenius, känd bl.a. från TV-serien ”Hem till byn”, berättar om sitt spännande liv på teater och film och sjunger jazz.Brittmo…
augusti 25, 2016

Norra Magsinet

Läs mer om vad som händer i arbetet runt Magasinet.... Klicka på fliken Norra Magasinet så får du veta mer!
mars 01, 2016

Årsmöte Folkets Hus

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE i Havstenssunds Folkets Hus Tid: Lördag 18 mars kl.14:00 Plats: Havstenssunds Folkets Hus

Nyheter Sjöräddningen