Välkommen till Havstenssund 
- Mitt i världens vackraste skärgård -

  Välkommen 
 till 
 Havstenssund 

Norra Bohuslän

I norska kungasagor så tidigt som år 1100 nämns Havstenssund. Tidigt fanns här lots, tull och krog för att betjäna kustsjöfarten.

I sagan om kung Sverre berättas det om en gård, Sonaberg, vid sundet. Kan namnet på gården leva kvar i namnet på berget på fastlandssidan vid sundet, Sunneberget?

Havstenssund fick sin nuvarande karaktär under 1800-talet. I södra delen bodde lotsarna och fraktskepparna, och i den norra delen bodde fiskare och stenhuggare.

Flera områden i Havstenssund är av riksintresse för kulturmiljövård och Havstenssund är därför redovisat i kommunens kulturminnesvårdsprogram.

Tanums kommun logotypHänder i samhället

Midsommar i havstenssund 2017

Midsommar i havstenssund

  Traditionellt midsommarfirande i Havstenssund. Kl. 15.30 startar dansen. Lotterier och försäljning av kaffe...

Städdag 2017

Årets städdag kommer att genomföras söndagen den 16:e april. Container kommer att vara utplacerad...SponsorerTillbaka till toppen